MOHENDŽODÁRO LÉČÍ PARTNERSKÉ VZTAHY

Příběh ženy, které Mohendžodáro zachránilo partnerství?

Hlavním nedostatkem moderní civilizace je absence intimního vnímání světa. Moderní společnost je příliš zaměřena materiálně, přiliš povrchně, na důležité věci života si lidé neumí udělat čas. Komplikované partnerské vztahy a rozpady rodin a tradiční příbuzenské pospolitosti jsou toho důkazem.

Mohendžodáro učí člověka blízkosti, hlubokému pohledu na věc a řešení problému po příčině a nikoliv po důsledku.

Mohendžodáro podporuje rovněž umění prožívat. Odkrývá ženě milostné umění a učí ji budování kvalitního partnerského vztahu. Mohendžodáro podporuje v ženě její ženskou sílu. Odhalením a přijetím svého ženství začne žena přirozeně používat laskavé triky a prostředky pro podporu harmonického a láskyplného vztahu. Silná žena disponuje obrovskou kreativitou, laskavostí, vášní, odevzdáním.  

Partnerské dvojice, které žijí tantrou jsou velmi stabilní a zralé. Muž a žena jsou si vědomí svých potřeb, své potřeby uspokojují a ze svým partnerem vytvářejí láskyplné soužití. Je to proto, že trénink práce s Kundalini energií zahrnuje schopnost poznání sebe sama a schopnost odevzdat se svému partnerovi. Vznikají hluboká spojení, která nejsou kontrolována rozumem, ale láskou a citem.

Jestliže se svým partnerem prožijeme nádhernou tantrickou zkušenost, tak máme tento záznam v sobě na trvalo a partnerství má z čeho žít. Intimní život je pro partnery velmi důležitý. Intimním životem se nemyslí pouze život milostný, ale rovněž život lidí, kteří žijí blízkostí, život přátelský naplněný láskou a porozuměním.

Tantričtí psychologové definovali krizi soudobého života jako především krizi intimního života. Lidé obvykle nemají intimní vnímání, nemají schopnost intimního prožívání a nedávají dostatek pozornosti a času intimnímu životu. Vzniká konflikt mezi vnějším a vnitřním světem člověka, mezi image a opravdovými potřebami, mezi životem podle ostatních a životem podle sebe.

Tantrické tréninky velmi cíleně tento konflikt rozklíčují a ošetřují. Člověk pracuje se svou životní energií, učí se uvolnit, zbavit se stresů, osvobodit se od problémů. Na tantrickém tréninku člověk zažívá euforické zážitky, které mu dají mnoho spokojenosti a naplnění.

Mohendžodáro jako tantra jóga pro ženy je určeno pouze ženám, Mužská síla zase spojuje, učí a posiluje muže. Společně se pak muž a žena potkají na tantrickém tréninku Umění milovat

 

Tato cvičení se lze naučit na kurzech Tantra-jógy.

Autor: Igor Samotný