ŽENSKÉ DRAMA
ŽENSKÉ MEDITAČNÍ TECHNIKY IGORA SAMOTNÉHO

Meditace Ženské drama umožňuje harmonizovat pocity, zasuté strachy a nevyjádřené emoce, které si žena nevědomě drží k mužům. Tyto potlačené zážitky se projevují jako komplikace ve vztahu. Žena na různých úrovních s muži bojuje a má problémy muže přijímat takové, jací jsou. Následkem toho nahrazuje láskyplný vztah něčím, co klidně může být závislost nebo manipulace.

Její podvědomí, naplněné a přesycené vším možným, je v mezních životních situacích silnější než vůle ženy. Proto se žena často chová destruktivně a problémově, i když sama nechce.

Meditace umožňuje vyjádření ve všech vrstvách člověka.

V první části se žena zaměřuje na sebe a do hloubky sebe, otevírá se příležitost si vybavit různé pocity, vzpomínky, záznamy. Žena komunikuje se sebou. Velmi významná je forma komunikace, neboť zvolená forma v meditaci Ženské drama přesahuje intelekt a mentální podmínění.

V druhé části se žena vypořádává se světem kolem sebe. Ukazuje se, že kvalita vnějšího světa, který ženu obklopuje, přímo souvisí se stavem a kondicí světa vnitřního.

Ve třetí části je příležitost pro změněný stav vědomí, který může umožnit hlubokou očistu a psychickou revitalizaci. Na stav psychiky při tom tělo okamžitě reaguje.

Poslední část je určena pro hlubokou relaxaci a nádherný odpočinek, ve kterém z hloubky duše se člověku uleví. Žena je pak plná nové síly a života.

Hudba Igora Samotného využívá ten fakt, že každá vrstva psychiky vibruje v jiném poli. Harmonické vibrace v různých tóninách a inspirativní plochy tiší rozjitřenou, vystresovanou mysl. Zpěvy a zvuky podporují emoční očistu od strachů a nejistot. Vlnivé frekvence dávají člověku podporu pro povzbuzení životní energie. Rytmy aktivizují a dávají sílu. Hudba s meditací má velikou šanci člověka dovézt k harmonii.


SDÍLEJTE S NÁMI SVÉ ZÁŽITKY, PODĚLTE SE O SVÉ ZKUŠENOSTI I POCITY