DEVI
ŽENSKÉ MEDITAČNÍ TECHNIKY IGORA SAMOTNÉHO

Mohendžodáro

Meditace Devi je zaměřená na uvolnění energetických blokád v ženském těle. Ženské tělo je přirozeně sexuální. Každá část těla je projevem Kundalini energie. Následkem různých emocionálních zátěží, psychických ohrožení nebo stresů je ženská sexualita často potlačeno. To se projevuje především v tělesném napětí, zvláště v oblasti pánve. Pánev má být přirozené sexuální dynamo pro ženu, pánev se má snadno pohybovat, vlnit a vibrovat. Na stav pánve reagují ženské sexuální orgány, hormonální systém a ženská psychika.

Meditace Devi otevírá sexualitu podle archetypálního klíče, zároveň léčí tenze v pánvi a obnovuje přirozený stav v těle i v psychice ženy. Přirozeně ženu omlazuje a dává pocit životního štěstí.

Hudba Igora Samotného je v této meditaci vytvořena jako symbolická komunikace s ženským tělem. Hudba inspiruje tvořivé schopnosti ženy a její pozornost k sobě samé. Frekvence, rytmy a tóniny jsou stvořeny tak, aby šla pozornost od uvolnění psychiky k citům a následně k pudům. Některé muzikoterapeutické objevy a zvukové know-how umožňují účinek do hlubokých vrstev ženy.

Vzniká tak možnost nadsmyslového zážitku společně s hlubokou relaxací a meditací.