MOHENDŽODÁRO

ŽENSKÉ MEDITAČNÍ TECHNIKY

Základem osobního rozvoje ženy v Mohendžodáru jsou

Ženské meditace

Podívejte se na videoklipy

Gájatrí pracuje se zdroji ženy. Vede ženu k tomu, aby si užívala život. Podporuje energii ženy na cestě za objevováním svého ženství. Žena se při meditaci vyjadřuje těmi nejpřirozenějšími způsoby, to je spontánním tancem a zpěvem. Díky nim vypne z hlavy. Meditace využívá zvuk, který uzemňuje a otevírá. Žena přenáší pozornost na různé části svého těla. 

S meditací Gajatrí se ženy potkají na základním kurzu. 

Devi je hluboká meditace, která pracuje s aspektem milenky, se sexualitou. Žena se jemně naladí a dotýká se sama sebe. Prožívá své vlastní dotyky. Archetypálně prochází vývojovými obdobími sexuality od dítěte až po dospělou ženu. Meditace otevírá nejjemnější ženské složky. Otevírá ženu skutečné hluboké sexualitě. Probouzí lásku ženy k sobě a ke svému tělu. 

S meditací Deví se ženy potkávají na celoročních školách. 

Měsíční lůno je jednou z nejjemnějších meditací. Laskavým způsobem probouzí Intuici, Intimitu a Instinkt. Tři přirozené schopnosti, které žena potřebuje, aby mohla tvořit svůj svět čistým ženským způsobem. Jemná a lehká hudba citlivě ošetřuje ženskou psychiku a zároveň podporuje uvolnění těla. 

S meditací měsíční lůno se ženy potkávají na celoročních školách. 

Dýchání do čaker Matky Země je hluboká relaxační technika. Dech se s každou skladbou prohlubuje a žena získává zemitost a spojení se zemí. Zemitostí se prohlubuje citlivost na své tělo a vnímání vlastního instinktu. Meditace má schopnost uvolnit chronické napětí těla a hlubokou cestou harmonizovat hormonální a energetický systém.

Meditaci děláme na třetím ročníku.

Krásná jemná technika, ve které ženy rozeznívají hlas, své tělo a energetická centra - čakry.

Mystické zpívání do čaker je meditace v aspektu Krásky. Také tato meditace dělá ženy krásné, naplňuje jej zevnitř a spojuje je s Múzami. Obecně ženám prospívá naladění na umění, na umělecké projevy.

Zpěv a tanec mají blahodárný vliv na ženské vlastnosti a pocity. Tuto meditaci děláme na druhém ročníku.

Ženské drama je Mohendžodáro meditace, která je projevením aspektu Herečky. Meditace Ženské drama otevírá mimo verbální komunikaci s vnitřním světem ženy, s vnějším světem ženy a také s zážitkovou zkušeností.

Člověk rozeznává v sobě dva stavy. Sebe potlačování a sebevyjádřený. Opakem sebe potlačování je sebe vyjadřování. Ženské drama podporuje spontaneitu a sebe vyjadřování. Tím žena objevuje autentické potřeby, které může uspokojit a učinit se šťastnou. Meditaci děláme na třetím ročníku.

Mystické dýchání do čaker je meditační technika, která probouzí ženskou smyslnost z hloubky a z podstaty.
Velmi pomalu a důkladně pánevní vlnou se šíří Kundalini energie do celého těla a může vytvořit přesahující smyslný zážitek.

Meditace je v aspektu Léčitelky. Zážitek léčí často nemocnou psychiku, vědomé dýchání oživuje tělo a jeho funkce. Krásná euforie této techniky dává životu smysl a radost. Meditaci děláme na třetím ročníku.

Videoklip o ženské meditaci Mohendžodáro. Meditace se jmenuje Born free a je o objevení vnitřní svobody, o znovu zrození. Meditace souvisí s aspektem Rádkyně.

Meditace je aktivní . Laskavou formou se žena dostane do procesu katarze, psychického uvolnění a prožitku. Žena si probudí svoji přirozenou sexualitu ve svém těle, kterou vyjádří v láskyplný vztah k sobě. Díky tomu se žena má více ráda. Meditaci děláme na druhém ročníku.

 

První z videoklipů o ženských meditací Mohendžodáro.

Tentokrát meditace Samadhi, která souvisí s aspektem Kněžky.

Meditace Samadhi děláme na druhém ročníku tantra-jógy Mohendžodáro a umožňuje nádherný zážitek hluboké ženskosti spojený s pocitem božské přítomnosti.

ŽENSKÉ MEDITAČNÍ TECHNIKY
IGORA SAMOTNÉHO

Meditační techniky jsou nejdůležitějším základem pro transformaci člověka. Budování meditačního stavu vede k uvolnění a ozdravění těla, harmonizování psychické zátěže a různých emocionálních a mentálních konfliktů. Meditace je nejvyšší přírodní léčba, má nejhlubší dopad a pracuje s příčinou jakéhokoliv problému. Osvícený mistr Osho přinesl západnímu světu aktivní formu meditace. Západní člověk potřebuje tancovat, pohybovat se, zpívat, aby dosáhl meditačního stavu. Igor jako Oshův žák podporuje Oshovu vizi a dlouhodobě pracuje s aktivními meditacemi jako s nejdůležitějším fenoménem transformace.

Ženské meditační techniky jsou aktivní meditace vhodné pro ženu. Tantrická jóga pracuje s pojmy Vnitřní muž, Vnitřní žena, Vnitřní dítě, tyto pojmy zobrazují psychické síly člověka. Soudobá žena  vlivem západní civilizace
často ztrácí své ženské vlastností a přebírá mužské role. Tantrická jóga popisuje tento stav jako oslabení Vnitřní ženy. Ženské meditační techniky Mohendžodáro podporují sílu Vnitřní žena.

V ženských meditacích Mohendžodáro se žena  ponořuje do meditace laskavou formou. Tyto meditace jsou obecně jemnější, laskavější. Pracují s intimitou a blízkostí. Podporují plynutí. Z hlediska pohybu, žena často v meditacích se vlní, chvěje, tancuje. Vyjadřuje se zpěvem, emocemi. Jestliže je meditace zaměřena na katarzi, tak je k ní žena vedena jemně, pomocí různorodých forem.

Ženské meditace Mohendžodáro mají i dynamické formy, které podporují sílu Vnitřní muž. Dynamiku a aktivitu potřebuje každý člověk. Tyto dynamické formy mají vhodnou míru a jsou vyváženy jemnějšími a klidnějšími formami. Rovněž je podporována hravost, smysl pro umění a tvořivost, což je síla Vnitřní dítě.

Igor jako tantrický mistr trénovaný v Indii přenáší do ženských meditací  umění tantrické jógy. Tantra cíleně pracuje s rytmy, tóninami, frekvencemi, barvami nástrojů. Jsou čakry, energetická centra člověka, které mají ženskou polaritu. Toto poznání je zohledněno. Ženský prožitkový rituál Mohendžodáro se do ženských meditací promítá formou ženských aspektů jako je kráska, milenka, rádkyně, živitelka, kněžka, matka, léčitelka, hospodyně, herečka. Každý z těchto aspektů má svoji melodickou, frekvenční a rytmickou formu. V meditacích se vyskytuje poznání Energetického kódu, což je veliké know-how pro omlazování a zkrášlování. Igor spolupracuje s mistry zvuku, má své vlastní hudební studio, takže výsledkem jsou malá umělecká díla. Včetně uměleckého obalu každého CD, kde jsou skryty prvky janter a tvarových biorezonátorů.

 

HUDBA IGORA SAMOTNÉHO  JE KOUZLENÍ S RYTMY, FREKVENCEMI A MYSTICKÝMI HUDEBNÍMI PLOCHAMI. 

Hudba Igora Samotného má hluboce uvolňující zážitek. Žena je frekvencemi, tóninami a zvuky vedena do lehkého jindy hlubšího smyslného transu, ke svému bytí. Mysl se naladí do laskavého stavu a ženské tělo může začít vibrovat nebo odpočívat. Hudba je mnohovrstevnatě namíchána, jsou zde živé nástroje, zpěvy, ale také varhany a přesné léčebné frekvence a rytmické prvky. Hudba nese transformační příběh od první do poslední skladby a násobí účinek techniky.

ŽENSKÉ MEDITACE MOHENDŽODÁRO

Tyto meditace jsou určeny pro celoroční školy Mohendžodáro II, Mohendžodáro III

 

NEŽ ZAČNETE MEDITOVAT...

Najděte si příjemné místo, kde budete techniku dělat. Myslete na to, že je důležité, aby byl kvalitní přehrávač, neboť hudba nese léčebné frekvence. Mějte volný oděv. Dbejte na to, aby byla místnost vyvětraná a aby v ní byl dostatek čerstvého vzduchu. Některé meditace umožňují silné emocionální vyjádření, proto dbejte na to, abyste byli v pocitovém bezpečí, aby vás nikdo nerušil a abyste neměli poct, že vy někoho rušíte. Pro pocit bezpečí zvažte případné uzamčení místnosti. Vypněte mobily a telefony. Udělejte si na sebe čas. Jemná uvolňující vůně v místnosti je také velmi vhodná. 

PUSŤTE SI HUDBU A UŽIJTE SI ČAS SAMI PRO SEBE. 

Nezapomeňte po skočení techniky vypít sklenici vlažné vody. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zakoupením CD máte příležitost dělat techniku se sebou. Je dobré přijet na seminář Mohendžodára a zažít techniku pod odborným vedením, aby bylo zaručeno, že ji děláte správně. Není dovoleno tuto techniku používat pro účely skupiny osob. Pro vedení skupiny osob na workshopech nebo různých setkáních je určen zvláštní trénink. Pokud máte o takový trénink zájem, napište nám