PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCI V MEDITAČNÍM CENTRU V LAŽÁNKÁCH
A STORNO PODMÍNKY

PROSÍM, PROJDĚTE SI AŽ DO KONCE.

ZÁKAZ UŽÍVÁNÍ DROG
Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.

ZÁKAZ OBCHODNÍCH, PROPAGAČNÍCH NEBO REKLAMNÍCH AKTIVIT
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

PROVOZNÍ PODMÍNKY V DOMĚ
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.

PRACOVNÍ MEDITACE

Důležitou součástí programu je až 60 minut pracovní meditace denně dopoledne, kdy je zařazena práce v domě nebo na zahradě. Intenzivní meditační program je podpořen a posílen právě jednoduchou činností, věcností a zemitostí. Má své opodstatnění a je nedílnou součástí programu.

ZDRAVÍ A BEZINFEKČNOST
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.

Účastník bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

PLATBY
Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.

Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

ODPOVĚDNOST ZA OSOBNÍ VĚCI
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce. Drahé věci (šperky, telefony, peníze) je možné po dobu trvání akce uschovat v sejfu.  

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC. Podrobné informace k ochraně osobních údajů lze najít zde.

ROLE ÚČASTNÍKA
Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).

POZDNÍ PŘÍJEZD NEBO DŘÍVĚJŠÍ ODJEZD
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.

Storno podmínky 

Odhlášení z kurzu:

VARIANTA ZÁKLADNÍ KURS: 
 - více než 6 týdnů (42 dní) před zahájením: storno 400 Kč/ 19 EUR nebo možnost převést na jiný kurz bez storna;

- 6 týdnů až 3 týdny před kurzem: storno 100 % zálohy

- 3 týdny až den před kursem: storno 100 % kursovného
- velmi vážný a urgentní důvod: v případě opravdu vážného důvodu storna přihlášky těsně před kurzem Ti převedeme jednu zálohu na další Tebou zvolený kurz. Platnost je plných 12 kalendářních měsíců.

Informuj nás e-mailem na info@sugama.cz,  nemusíš telefonicky.  Storno poplatek v tomto případě vždy činí 400 Kč/ 19 euro.
Je možno za sebe poslat náhradníka na kurz ve stejné datum, ovšem ne osobu dříve přihlášenou. V tom případě převedeme kurzovné na něj.

Velmi vážný a urgentní důvod: v případě opravdu vážného důvodu storna přihlášky těsně před kurzem Ti převedeme školné na další Tebou zvolený kurz. Platnost je plných 12 kalendářních měsíců.
Informuj nás e-mailem na info@sugama.cz,  nemusíš telefonicky.  Storno poplatek v tomto případě činí plná výše zálohy. 

Zálohy a školné se nepřevádí na jiné osoby.