PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCI V MEDITAČNÍM CENTRU V LAŽÁNKÁCH

ZÁKAZ UŽÍVÁNÍ DROG
Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.

ZÁKAZ OBCHODNÍCH, PROPAGAČNÍCH NEBO REKLAMNÍCH AKTIVIT
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima centra jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

PROVOZNÍ PODMÍNKY V DOMĚ
Účastníci akce dodržují provozní podmínky v domě, s těmito budou seznámeni na začátku akce.

ZDRAVÍ A BEZINFEKČNOST
Účastník si je vědom toho, že akce OSMC mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.

Účastník bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem sdružení Osho Sugama Meditation Center.

PLATBY
Jakákoliv platba je příspěvkem OSMC. Výše příspěvku závisí na počtu a druhu seminářů, kterých se účastník účastní.

Uvedený příspěvek je za program, příp. ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

ODPOVĚDNOST ZA OSOBNÍ VĚCI
OSMC neručí za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce. Drahé věci (šperky, telefony, peníze) je možné po dobu trvání akce uschovat v sejfu.  

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích OSMC.

ROLE ÚČASTNÍKA
Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.

Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku).

POZDNÍ PŘÍJEZD NEBO DŘÍVĚJŠÍ ODJEZD
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.