O MOHENDŽODÁRU ZE STARODÁVNÉHO POHLEDU

Mohendžodáro je původní staroindický předvédský rituál, který slouží k rozvoji vědomí, symbolicky zachycuje přechodové rituály a zpracovává mezní archetypální situace ze života ženy - přerod dívky v ženu, v matku. Rituál zodbrazuje role ženy, které z povědomí naší kultury dávno vymizely - žena jako léčitelka, rádkyně a kněžka.

Mohendžodáro umí aktivovat a rozproudit kundalini energii tak, aby se dotkla tajemství života, hlubokých všelidských témat. Otevírá mystické archetypální programy ženské duše, otevírá přirozenou moudrost. Žena díky Mohendžodáru proniká sama k sobě, napojí se na bytosnou meditační zkušenost prožívání života jako žena.

Mohendžodáro se řadí k původním náboženstvím světa, které hlásají přímé spojení člověka s bohem, skrze vlastní osobní zkušenost.

Předvédské období označujeme jako tantrické, období kultu Bohyně Matky. Žena, sexuální plodivá síla a schopnost rodit je oslavována a je součástí přirozené náboženské zkušenosti. Sexualita je oslavována, stejně tak jako ženské pohlavní orgány, jako brána světa a mystické místo zrození života. V té době však neexistovaly náboženské okázalé chrámové stavby, tolik typické pro pozdější patriarchální náboženství. Chrám plodnosti byl totiž v každém domě. Lidé běžně prováděli sexuální rituály plodnosti a hojnosti.

Mohendžodáro se dochovalo také jako chrámový tanec, ale v této podobě již prošlo transformací pozdějšího hinduistického učení a s původní oslavou ženství již nemá příliš společného. 

Mohendžodáro patří k civilizaci povodí Indu, později pojmenované také kultura Sarasvátí - předvédské a védské učení. Okolo roku 1900 před Kristem řeka Sarasvátí vyschla a centrum indické civilizace se přesunulo do oblasti Ganga/Yamuna, reflektující učení Puranas. Tantras vychází právě z učení Puranas. V indické tantře se míchají právě tyto tři časové a oblastní vrstvy učení - Vedas, Puranas a Tantras. Všechny vychází z kultu Bohyně Matky, uctívání ženy jako brány života. 

Skutečný příběh o iniciaci moderní mladé dívky do starodávného učení Mohendžodáro

Příběh, který s námi můžete zažít i VY!