STAŇTE SE CVIČITELKOU TANTRICKÉ JÓGY PRO ŽENY

Každá žena, která zjistí, že Mohendžodáro je její životní cesta, se může stát cvičitelkou Mohendžodára. Toto téma začíná být důležité až v průběhu celoročních škol Mohendžodáro II a III. Žena musí nejdříve absolvovat základní kurz ženské tantrické jógy a to nejlépe přímo v meditačním centru v Lažánkách. Základní kurz bývá třídenní a zabývá se asánami Mateřského okruhu. Během celoročních škol se naučí kompletní rituál Mohendžodáro se všemi 36 pozicemi a prožije mnoho ženských meditačních technik. Jakmile sama pozná obsah Mohendžodára, ovládá samostatně základy umění tantra-jógy, tak může přemýšlet o tom, že by se stala cvičitelkou. Cvičitelka je součástí ženské komunity Mohendžodáro a přenáší umění tantrické jógy do místa svého bydliště, do obcí, do měst, do okruhu svých blízkých žena  apod.

Prvním krokem jak se stát cvičitelkou Mohendžodára je absolvovat Cvičitelské minimum, které je vyhlašováno v průběhu celoročních škol pro každou generaci absolventů. Je vyhlašováno nepravidelně. 

Pokud se zamýšlíte nad tím, zdali se stát cvičitelkou a nebo ne, je třeba důkladně promyslet to, zda nepřevládá touha stát se cvičitelkou nad touhou poznat Mohendžodáro. Nejdříve by žena měla Mohendžodáro poznat, aby věděla o co jde, co vše skrývá, jaké velké know-how má a pak teprve by měla přemýšlet o tom, stát se cvičitelkou. 

CVIČITELSKÉ MINIMUM

Jako  každé umění má i Mohendžodáro své specifické znalosti a využívá zvláštní know-how. Přináší pro ženy velkou příležitost pro transformaci, sebeuvědomění a seberealizaci. Proto i Cvičitelské minimum je zvláštní trénink sám o sobě a nelze tento trénink nahradit nějakým jiným tréninkem. Např. cvič klasické jógy nepomůže, pro to, aby se žena stala cvičitelkou Mohendžodára. Jedná se o jiný obor. Cvičitelka Mohendžodáro trénuje umění předávat části rituálu, prvky ženských meditací a umění meditovat, uvolňovat se a vyjadřovat se. Jedná se o zážitkovou jógu. Jedná se o umění vyrovnat mysl a tělo a zážitek tvořit a prožívat. 

Cvičitelka Mohendžodáro se díky takovému tréninku stává velmi výraznou osobností. 

Po absolvování Cvičitelského minima už žena může začít tvořit své ženské kruhy. Bližší podmínky se dozví během celoročních škol, mění se podle toho, jak se vyvíjí společnost. Nicméně jsou stanoveny tak, aby cesta pro ženu cvičitelku byla co nejsnadnější a nejsmysluplnější. 

PŘEČTĚTE SI MYSTICKÝ PŘÍBĚH
DEVĚT TANTRICKÝCH POZIC
O LEGENDÁRNÍM CVIČENÍ

STÁHNĚTE SI ZDARMA E-BOOK
JAK NA TANTRICKÝ ORGASMUS PRAKTICKY